Case Study: de patiënt journey in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis

In het Noord-Oosten van de provincie Groningen staat een fonkelnieuw ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een ziekenhuis dat gebouwd is volgens de nieuwste inzichten. Een ziekenhuis waar patiënten nooit kunnen verdwalen en waar ze zich op hun gemak voelen. Tijd om er te gaan kijken dus voor Buro Busker. Bekijk om een indruk te krijgen deze rondleiding die RTV Noord uitzond.

De arts komt naar de patiënt toe

De patiënten komen binnen in het ziekenhuis (al dan niet nadat ze in het zelfrijdende busje naar de ingang zijn gebracht), scannen zelf hun identificatie (er is geen ziekenhuispasje meer nodig), krijgen een ticket met routenummer en tijdstip van de afspraak en wachten gezamenlijk in een grote wachthal. Deze wachthal is voorzien van een restaurant maar ook van plekken waar je kunt werken en je telefoon kunt opladen. Zodra het tijd is loopt de patiënt naar de onderzoekskamer op de route. Daar ontmoet hij de arts die vanuit een andere route naar de patiënt toe komt. De patiëntenstroom is gescheiden van de artsenstroom, waardoor er rust in het ziekenhuis ontstaat. Er zijn dus niet een groot aantal poli’s nodig maar er wordt gewerkt met een grote poli.

Nooit verdwalen

Iedere patiënt krijgt zoals gezegd een routenummer. Dit nummer tussen 1 en 100 is het enige wat de patiënt nodig heeft in het ziekenhuis. Verdwalen hoeft dus niet, zeker ook omdat iedere gang uitkomt op een balie. Doordat er gewerkt wordt met een grote poli zijn de afstanden die de patiënt moet afleggen een stuk kleiner geworden. Voor slechtzienden is daarnaast een eigen ingang gemaakt zodat die nog sneller op de oogheelkunde poli zijn.

Geen ziekenhuisgevoel voor klinische patiënten

Niet alleen de poli is patiëntcentraal ingericht, ook de ziekenhuiskamers zijn anders dan in veel andere ziekenhuizen. Zo zijn alle voorzieningen in de kamer uit het zicht onttrokken en is gewerkt met kleuren en materialen die je eerder in een hotel tegenkomt dan in een ziekenhuis. Ook zijn er alleen maar een- en tweepersoonskamers. Dit zorgt voor de nodige privacy maar zorgt er ook voor dat partners of mantelzorgers kunnen blijven slapen wanneer hier aanleiding toe is. Waar het Ommelander Ziekenhuis Groningen dit nodig achtte is hier echter van afgeweken. Zo zijn de kamers waar men chemotherapie ontvangt voor vier personen, veel opener en is veel meer ruimte voor onderling contact, wat vaak fijn is voor de patiënt. RTVGO! maakte, onder andere over de kamers, deze rapportage samen met de projectleider en de architect, Leeuwenkamp Architecten.

Conclusie

Kijkend naar alle patiëntgerichte verbeteringen die zijn doorgevoerd in het nieuwe ziekenhuis kunnen we concluderen dat het nieuwe ziekenhuis echt een stap vooruit is voor de regio. Zeker als straks ook de gezondheidspleinen in de regio worden aangesloten op het ziekenhuis.

Lees ook: Case study: de fijne patiënt journey bij het Oogziekenhuis Rotterdam